Algemene voorwaarden

Prijzen:

Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief verzendkosten. Prijswijzigingen en schrijf- of zetfouten blijven altijd voorbehouden.

Levering:

De bestelde producten kunnen op afspraak afgehaald worden  of worden verzonden aan het opgegeven adres.

Verzendkosten doorberekend aan de koper.

Bestelling:

Na verzending van uw bestelling ontvangt u per e-mail een bevestiging met een factuur. Indien een product onverhoopt niet (meer) beschikbaar is dan informeren wij u per e-mail of telefoongesprek hierover en vervalt uw bestelling. Levering van een soortgelijk ander product is natuurlijk mogelijk, maar uitsluitend met uw goedkeuring (bevestiging per e-mail).

Betaling:

Afhalen:

Bestellingen die worden afgehaald kunnen contant betaald worden of via een Pin-betaling met bankpas.

Bezorgen:

U kunt uw bestelling vooruit betalen per bank. U kunt ook betalen met iDEAL. Nadat uw betaling ontvangen is worden de producten  verzonden.  

Leveringstermijn:

Binnen Nederland leveren wij de bestelde producten, mits op voorraad,  binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw betaling. Binnen België is deze termijn 6 werkdagen. De genoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. Indien de bestelde producten niet binnen 7 werkdagen geleverd kunnen worden, dan informeren wij u hierover en heeft u het recht om uw bestelling ongedaan te maken. Indien de bestelling al betaald was, zal het bedrag aan u worden terugbetaald.

Retour producten:

Producten kunnen binnen de zichttermijn van14 dagen na ontvangst worden retour gezonden. Dit uitsluitend indien de aankoop niet is gebruikt, onbeschadigd is, en (indien van toepassing) zich in de originele verpakking bevindt. U heeft hierbij geen andere verplichtingen dan betaling van de verzendkosten. Nadat wij de producten ongebruikt en onbeschadigd retour hebben ontvangen zullen wij het betaalde bedrag exclusief verzendkosten aan u restitueren.

Aansprakelijkheid:

U heeft de verplichting om bij aflevering van de producten vast te stellen of deze correct en onbeschadigd zijn. Indien dit niet het geval is dient u ons binnen 7 dagen na ontvangst hiervan via e-mail te informeren. Indien is aangetoond dat producten niet conform uw bestelling, dan wel beschadigd zijn zullen wij de producten kosteloos omruilen, of het betaalde bedrag restitueren. Onze aansprakelijkheid blijft altijd beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde producten (inclusief verzendkosten). Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.

 

Op onze producten is de normale fabrieksgarantie van toepassing. Indien er na aankoop van een product onverhoopt een probleem is, kunt u per e-mail contact met ons opnemen. Wij zorgen voor een oplossing door reparatie of vervanging.

 

Afzetgebied:

Producten worden geleverd in Nederland en België. Levering in andere landen is mogelijk, maar hiervoor kunnen afwijkende voorwaarden gelden. In voorkomend geval worden de bijzonderheden per e-mail gecommuniceerd.

 

 

Fabrieksgarantie

biljartsportshop.nl biedt op al haar producten een fabrieksgarantie van 1 jaar (12 maanden), tenzij dit duidelijk bij het desbetreffende product (langer of korter) is aangegeven.

Dezelfde fabrieksgarantie (voorwaarden) is van toepassing mocht de fabrieksgarantie periode langer of korter zijn dan 1 jaar

Fabrieksgarantie:

 Onder de fabrieksgarantie vallen enkel materiaalfouten en fabricage fouten.  De fabrieksgarantie periode van uw apparaat gaat in op de aankoopdatum, wij adviseren u daarom de aankoop bon zorgvuldig te bewaren.  De fabrieksgarantie reikt tot het opsturen van eventuele nieuwe originele onderdelen en of omruiling van het product.  De aangeboden fabrieksgarantie doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten welke de klant al heeft.  Omruiling van een product:

 Het product dient in de originele verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk, gedemonteerd in goede staat te worden aangeleverd, met een kopie van uw factuur, een rekeningafschrift of een email met daarin het factuurnummer en overige gegevens waaruit blijkt dat u de aankoop bij ahbiljarts.nl heeft gedaan. Naast een bewijs van de aankoop, vragen wij ook een duidelijke omschrijving van de vraag en of het defect.  Een gebrek kan tot 1 maand na de ontdekking worden gemeld.  Indien het product niet meer leverbaar is, zal deze worden omgeruild voor een alternatief gelijkwaardig product.  Uitsluitingen fabrieksgarantie:  Schade, falen of verlies ten gevolge van normale slijtage, ongelukken, oneigenlijk of onjuist gebruik, verwaarlozing, misbruik, diefstal en/of vervreemding zijn uitgesloten van fabrieksgarantie.  Het ontbreken van de aankoop bon of het niet kunnen overleggen van een model/ type nummer is uitgesloten van fabrieksgarantie  Schade, falen of verlies ten gevolge van het niet opvolgen van waarschuwingen en aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing zijn uitgesloten van fabrieksgarantie.  Schade, falen of verlies ten gevolge van het aansluiten op een niet-geaarde of defecte stroomvoorziening die afwijkt van de Nederlandse standaard, zijn uitgesloten van fabrieksgarantie.  De genoemde producten dienen te allen tijde in een schone, droge en stofvrije omgeving te worden gebruikt of zijn geplaatst (mits anders aangegeven, bijv. outdoor producten). Indien hier niet aan wordt voldaan vervalt de fabrieksgarantie. (dit geldt ook voor garages, tuinhuizen e.d.)  Fabrieksgarantie wordt gegeven aan de eerste eigenaar van het product, de fabrieksgarantie is niet overdraagbaar, elke volgende eigenaar wordt uitgesloten van fabrieksgarantie.  Eventuele batterijen zijn uitgesloten van fabrieksgarantie.  De fabrieksgarantie beperkt zich tot het land waar u het product heeft gekocht.  Zoals in bovenstaande punten vermeld, betreffen deze uitsluitingen uitsluitend de fabrieksgarantie. Als verkopende partij staat ahbiljarts.nl in voor deugdelijke producten.  Transport schade:

 Wij verzoeken u de geleverde producten te controleren op eventuele transportschade, schade aan de verpakking en compleetheid van de geleverde pakketten alvorens men voor ontvangst tekent. Mocht er toch transportschade, schade aan de verpakking en of de geleverde pakketten incompleet zijn dan verzoeken we u de schade te beschrijven op de vrachtbrief, foto’s te maken van de schade en een melding te maken hiervan bij ahbiljarts.nl.  Tot 1 maand na ontdekking van het defect of de schade kunt u dit melden aan biljartsportshop.nl.  Bij vragen en/of defecten:

 Heeft u vragen over het product of over de montage?  Heeft u problemen met de bediening van het product?  Wilt u eventueel vervangende onderdelen bestellen?  Neem dan contact met ons op 0637304637 Om u in het geval van vragen of defecten van het product zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn dient u het artikelnummer, het model en het serienummer van het product aan ons te kunnen communiceren. Reparatie van producten op locatie: Reparatie werkzaamheden op locatie.: € 59,50 p.uur excl. BTW. Reiskostenvergoeding: € 25,00 p.uur excl. BTW. * Prijs per kilometer € 0.32 excl. BTW.

 Prijzen zijn inclusief transport van eventueel benodigde onderdelen (Indien van toepassing) Prijzen zijn exclusief eventueel bestelde/ benodigde onderdelen. De kosten dienen op locatie, contant of met pin, te worden betaald aan de service monteur (geen creditcards).  Voor eventuele reparatie van producten (buiten de fabrieksgarantie om) gelden de volgende tarieven:  Vragen en/of defecten gelieve zo goed mogelijk gedocumenteerd aan te leveren bij voorkeur met digitale foto’s en/of opnames

 

 

Ruilen & Retourneren

Ruilen en of retourneren van een product is mogelijk. Bij de aankoop van producten via biljartsportshop.nl heeft u als consument de mogelijkheid de koop overeenkomst zonder opgave van redenen te retourneren en de koop te ontbinden binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

Voor het reclameren van een product, vragen wij u de volgende duidelijke instructies op te volgen.:

  1. U dient nl binnen de zichttermijn, te informeren dat u het product wilt retourneren vergeet hierbij s.v.p. niet uw factuurnummer aan ons door te geven.: gegevens op www.biljartsportshop.nl , 2. Willem Goossensstraat 21 , 6136JS , Sittard 3. Bij het terug sturen van het desbetreffende product stuurt u een kopie mee van de aankoop factuur. Het communiceren van bestelnummer e/o klantnummer, waaruit blijkt dat het product bij ons is gekocht, volstaat ook. Deze informatie is nodig voor een snelle behandeling en afhandeling van uw reclamatie. Mocht dit niet het geval zijn dan kan het product niet aan de consument worden gecrediteerd. 4. Tijdens de zicht termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te houden. Mocht dit niet het geval zijn dan kan het product niet aan de consument worden gecrediteerd.
  2. Speciale aanbiedingen die sterk afgeprijsd zijn hoeven niet terug genomen te worden  
  3. 1 Zichttermijn is geen probeertermijn De consument dient tijdens de bedenktijd voorzichtig met de toegezonden zaak om te gaan. Deze heeft het recht om het product te beoordelen of hij het wil houden, en te proberen zoals hij dat normaal gesproken ook in de winkel zou mogen. Zolang de consument nog niet besloten heeft het product te houden, mag hij het niet gebruiken.