Welkom » Accesiores » Keu's » Longoni

Garantie
Iedere keu wordt gewaarborgd tegen fabricagefouten.

Problemen die worden veroorzaakt door kromtrekken of vallen en verkeerd gebruik worden niet gedekt door de garantie.

We adviseren het gebruik van de keubeschermers voor toppen en het onderstuk en regelmatig onderhoud van de keu.

Deze garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper van de keu.